nieuwebannerclaudia.jpg

De meren
Home
De meren
Malawi en Tanganyika aquarium
Mbuna aquarium
Malawi cichliden Database
Tanganyika cichliden Database
Ziekten
Medicijnen
Tips / Weetjes
Mijn aquaria
Aquaria bezoekers
Dagboek

poisson2.gif

Het Malawi meer

 

Het Malawi meer, op acht na het grootste meer ter wereld, is ongeveer 600 km lang en op sommige plaatsen 80 km breed. Het heeft een maximale diepte van 700 m en de waterspiegel ervan ligt 472 m boven het zeeniveau. Het meer beslaat een oppervlakte van 31000 km2 en het wordt begrensd door drie landen. Het grootste deel behoort toe aan de staat Malawi. Twee belangrijke eilanden, Likoma en Chizumulu, liggen in Mozambiquaanse wateren, maar zij behoren toch tot Malawi.

De zuidoostelijke wind ( de Mwera ), die vooral tijdens de droge tijd van juni tot augustus waait, veroorzaakt in het zuidelijke deel van het meer een opstijging van de koudere waterlagen. Daardoor zakt de temperatuur aan de waterspiegel tot 20 graden. Tijdens de regentijd ( november tot april ) kan de temperatuur van het water in beschut gelegen baaien oplopen tot boven de 30 graden. De gemiddelde temperatuur schommelt echter tussen de 23 en 28 graden. De pH, de zuurtegraad, varieert van 7,8 tot 8,5. Deze variatie wordt veroorzaakt door het koolzuurgehalte van het water. In de brandingszone is de uitwisseling van gassen optimaal en daar zal de pH waarde hoger zijn dan in de beschutte baaien en de dieper gelegen waterlagen. De geleidbaarheid schommelt tussen de 200 en 260 microSiemens.

Meer dan 600 soorten cichliden komen voor in relatief ondiep water. Naar verwachting komen er in de diepere waterlagen nog 250 tot 300 soorten cichliden voor, maar daarvan is een groot deel nog niet beschreven. Deze 850 soorten vormen slechts een fractie van het aantal soorten die het meer in de loop der tijden bevolkt hebben.

De oever van het meer kan in 3 types worden opgesplitst. Een vierde tot een derde deel ervan is rotsachtig, terwijl het resterende deel grotendeels zanderig is. Het derde type komt voor bij de mondingen van rivieren. Daar treffen we moerassige en met riet bedekte gebieden aan. Deze oevertypes wisselen elkaar voortdurend af en deze afwisseling speelde en speelt nog, een belangrijke rol in de soortvorming van de cichliden van het Malawi meer.

Het Tanganyika meer

 

Het Tanganyika meer lijkt qua vorm en grootte op het Malawi meer, alleen is het aanzienlijk dieper ( tot 1500 m ). Dat maakt voor de visfauna echter niets uit, want ook hier is alleen in de bovenste waterlagen voldoende zuurstof aanwezig om hoger dierlijk leven mogelijk te maken.

In het Tanganyika meer vindt men ook ongeveer dezelfde biotooptypen als in het Malawi meer. Rotsoevers wisselen af met rolsteengedeelten, zandbodems met slikkige gronden, alle mogelijke overgangsvormen komen voor en zetten zich tot in het diepe water voort.
Planten spelen in het meer geen rol van betekenis. Men vindt ze in hoofdzaak bij riviermondingen en in ondiep water met weinig golfslag. Ceratophyllum, Myriophyllum en Potamogeton groeien in de bodem verankerd, Azolla en Najas zijn drijfplanten.

Azolla
azolla.jpg

Najas
najas.jpg

potamogeton
potamogeton.jpg

myriophyllum
myriophyllum.jpg

ceratophyllum
ceratophyllum.jpg

Ook in het Tanganyika meer zijn de cichliden de soortenrijkste groep vissen, met meer dan 200 bekende soorten. Maar anders dan in het Malawi meer en het Victoria meer bestaan hier veel verschillende typen van cichliden, die door hun aanpassingen aan het milieu, hun voedings-, en voortplantingsstrategieŽn en natuurlijk hun uiterlijk aanzienlijk van elkaar verschillen.

Het water van het Tanganyika meer is harder en basischer dan dat van de andere Oost Afrikaanse meren. De pH van het water in het Tanganyika meer ligt bij een waarde van 9, maar in het aquarium kunnen ze heel goed worden gehouden en ook gekweekt bij een pH van 7,5. In het meer wordt een carbonaathardheid van 16 KH gemeten, een waarde die door menig leidingwaterbedrijf wordt gehaald of zelfs overschreden. De temperatuur in het meer varieert tussen de 23 en 29 graden. In het aquarium kan men beter permanent 25 of 26 graden aanhouden.

 
Het Victoria meer
 

Het Victoriameer beslaat een gebied zo groot als Beieren, maar is nergens veel dieper dan 100 meter diep. Het bijzondere van de ruim 400 hier levende cichliden is hun nauwe verwantschap. Ze worden dan ook haast allemaal tot hetzelfde geslacht Haplochromis gerekend en ze hebben zich nog maar betrekkelijk kort geleden ( het meer was ongeveer 12500 jaar geleden nog helemaal uitgedroogd ) uit een gemeenschappelijke voorouder ontwikkeld.

Enkele decennia geleden heeft men echter de Nijlbaars ( Lates sp. ), een roofvis die wel 2 meter lang kan worden, in het Victoriameer uitgezet, om de eitwitverzorging van de plaatselijke bevolking te verbeteren. Dat leidde tot een golf van uitstervingen. De laatste twintig jaar heeft de Nijlbaars zich sterk vermeerderd en een groot deel van de oorspronkelijk in het meer voorkomende kleine cichliden totaal uitgeroeid.

De diverse Haplochromis - soorten verschillen vooral door de plaatsen waar ze zich bij voorkeur ophouden en ook door de wijze waarop ze hun voedsel vergaren. Verder zijn de mannetjes heel verschillend en ook vaak bont gekleurd. Toch ziet men deze vissen maar zo nu en dan in de handel en ook niet in veel soorten. Wel is de belangstelling voor deze bonte en eigenlijk eenvoudig te houden vissen in de laatste jaren wat toegenomen.

Copyright © 2003-2006 claudiacichlids.tripod.com All rights reserved | Beheerder Claudia |